Na rozdíl od přístroje Healy, umí MagHealy pomocí kvantového senzoru měnit frekvence vody a prostoru, nově umí harmonizovat všechny meridiány v těle. Dále umí harmonizovat biopole lidí a zvířat, kteří jsou v jeho dosahu.

Nově od listopadu 2023 si lze přikoupit do  všech edicí MagHealy modul Meridiány.

Modul Meridiány je špičkou v podrobné analýze meridiánů. Modul Meridiány umí udělat kompletní podrobnou analýzu všech 12 meridiánů pro levou a pravou stranu těla zvlášť. Dále u slabších meridiánů je provedena hloubková analýza nejdůležitějších akupunkturních bodů. Určí zda jsou dráhy meridiánů hypoaktivní, hyperaktivní nebo zda jsou v koherenci. Následně umí doporučit konkrétní opravné frekvence z programových skupin Healy a MagHealy, konkrétní změnu stravy, konkrétní cviky a homeopatika.

MagHealy je nový produkt vytvořený společností Healy World, který doplňuje základní úspěšné Healy zařízení. Část názvu „Mag“ znamená „magnetický“. Je založen na vědeckých principech a profesionální technologii TimeWaver, realizující vize Marcuse Schmiekeho – umožnit lidem žít zdravé, naplněné a vědomé životy prostřednictvím frekvencí a jejich pozitivního vlivu na organismus.

MagHealy se vyznačuje nejnovější technologií. Vyzařuje chytře navržené magnetické pole, dostatečně silné, když jste blízko, ale když se vzdálíte o kousek dál, existuje silnější informační vazba prostřednictvímmagnetického pole. Pole nemusí být nijak zvlášť silné, protože vás uvádí do rezonance s frekvencemi.

Nemusíte se rozhodovat, kterou verzi Healy si pořídíte, zda „klasické“ zařízení Healy nebo MagHealy. Měli byste mít obě! Jedno pracuje v bioenergetickém poli těla a druhé pracuje v prostoru kolem vás. Pracují spolu a vytvářejí cennou synergii. Můžete použít léčení pro konkrétní účel – harmonizaci bioenergetického pole určitého biologického systému nebo orgánu a zároveň harmonizovat energii a pracovní prostor pomocí MagHealy. Přesněji řečeno, máme tady dva kvantové senzory. Jeden v zařízení Healy, když ho máte na těle, a druhý uvnitř MagHealy, který máte položený na stole. Senzory jsou kvantově propojené nejen produkcí nezávislých frekvencí, ale spoluvytváří „frekvenční symfonii“, docela jako orchestr. Zažijete úžasný synergický efekt, kdy jsou aktivní dvě frekvence zároveň vytvářející interference, a tím rozšiřují a posilují svoje individuální účinky.

MagHealy umožňuje kombinovat čtyři typy aplikací v jednom zařízení

– Základní aplikace Classic nabízí osvědčenou klasiku aplikace magnetického pole.
– Druhá aplikace Atmosféra vysílá kvantově analyzované frekvence (QAF) pro harmonizaci bioenergetického pole prostřednictvím rozšířeného magnetického pole do okolního prostoru.
– Třetí aplikace Water slouží k informování, dodávání energie a aktivaci pitné vody.
– Čtvrtá aplikace McMakin vychází z 25 let zkušeností americké expertky na frekvence Carolyn McMakin. První frekvence každého frekvenčního páru definuje povahu aplikace (např. vitalizace, regenerace), druhá frekvence řídí cíl, který má být osloven v bioenergetickém poli.

EDICE: MagHealy CLASIK


EDICE: MagHealy PROFFESIONAL

 

PROGRAMOVÉ SKUPINY MAGHEALY:

MagHealy KLASIC

Programy obsažené v aplikaci MagHealy Classic představují osvědčenou klasiku v aplikaci magnetického pole. Používají frekvence a intenzity prověřené vědeckým výzkumem a ověřené v praxi; podporují důležité oblasti pohody v tělesné i emocionální oblasti.

MagHealy ATMOSFÉRA

Programy MagHealy Atmosféra jsou nejdůležitějším prvkem a funkcí MagHealy, protože nejsilněji doplňují původní Healy zařízení, které, obvykle připevněné blízko k tělu, vysílá frekvence přímo do těla, zatímco MagHealy působí v daném prostoru vyzařováním magnetických polí kvantově analyzovaných frekvencí (QAF).

MagHealy doplňuje Healy výkonným způsobem a rozšiřuje schopnosti a možnosti technologie Healy. MagHealy vytváří pulzující magnetické pole, které je široké až jeden a půl metru.

Poskytuje sérii 24 programů Atmosféra, pojmenované podle nás a našich činností, protože jejich frekvence působí skrz atmosféru, přes vesmír. Pokrývají mnoho důležitých účelů jako je koncentrace, učení, relaxace, energizace nebo kreativita, vize a další, aby podpořily vás, rodinu a vaše klienty. Nebo si představte obchodní nebo klientské setkání s MagHealy uprostřed místnosti – podpoří harmonické jednání, jasnost a porozumění, kreativitu a soustředění, díky čemuž bude vše hladší a efektivnější. Totéž platí pro osobní práci, pro každodenní život a další využití.

MagHealy WATER – VODA

MagHealy a jeho speciální Quantum Analyzed Frequencies (QAF) mohou být dokonce použity k silné energizaci a informování pitné vody pomocí magnetického pole. To je důležitý aspekt, voda je hmotnou formou informačního pole, základu života, sestávajícího z molekul, které jsou elektrickými dipóly a obsahují všechny informace, na kterých je založen život. Voda má velmi specifické frekvenční spektrum, které umožnilo životu, aby se na této planetě začal vyvíjet!

Úpravou pitné vody, jejím energizováním, informováním a aktivací prostřednictvím magnetického pole QAF emitovaného MagHealy mohou lidé přijímat energii a informace do svých buněk, do celého těla. Za tímto účelem poskytujeme dvě stránky programu MagHealy s 24 základními programy pro informování a aktivaci vody. To představuje zásadní podporu pro bioenergetickou pohodu.

MagHealy McMAKIN

Existuje další významný efekt, který může MagHealy vyvinout pomocí svých šesti jednotlivých vrstev magnetických polí. Použití dvakrát tří vrstev k vytvoření interference dvou různých souběžných frekvencí je to, co nazýváme McMakin aplikací, pojmenovanou po Carolyn McMakin, americké učitelce, výzkumnici a průkopnici rušivých dvoufrekvenčních aplikací.

Aplikace McMakin se liší od výše popsaných atmosférických aplikací – skupina programů McMakin obsahuje 24 základních programů vyvinutých Carolyn McMakin pomocí specifických frekvenčních párů, které velmi přesně cílí na různé nerovnováhy v bioenergetickém poli. V každém frekvenčním páru se první frekvence vztahuje k nerovnováze, zatímco druhá frekvence definuje cíl v bioenergetickém poli, například bioenergetické pole jater. Každý z těchto 24 programů McMakin obsahuje komplexní sekvenci takových párů.

MagHealy MERIDIÁNY

Modul Meridiány umí udělat kompletní podrobnou analýzu všech 12 meridiánů pro levou a pravou stranu těla zvlášť. Dále u slabších meridiánů je provedena hloubková analýza nejdůležitějších akupunkturních bodů. Určí zda jsou dráhy meridiánů hypoaktivní, hyperaktivní nebo zda jsou v koherenci. Následně umí doporučit konkrétní opravné frekvence z programových skupin Healy a MagHealy, konkrétní změnu stravy, konkrétní cviky a homeopatika.

 

Aktuální ceny a slevy, postup nákupu