Access Bars®

je nejznámějším nástrojem modality Access Consciousness®. Metoda ACCESS BARS vznikla v roce 1990 v USA. Je velmi uznávaná mezi terapeuty a psychology, ve velkých korporacích, ve školách a u lidí s nejrůznějšími závislostmi, psychickými problémy. Je účinná a trvalá.

ACCESS BARS® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Každý bod je napojen na určitou životní oblast a na konkrétní téma. Během sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští všechny myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj, tzn. jsou v polaritě. Tato polarita nám brání vidět věci takové jaké jsou, drží nás často např. v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, hanbě, zlosti, strachu, falešném pozitivismu atd. Během sezení se zpomalí mozkové vlny, tím se tělo maximálně uvolní, začne se postupně uvolňovat a rozpouštět emocionální náboj na všech bodech. Na rozdíl o jiných metod umožňuje Access Bars uvolňovat a rozpouštět omezení rychle a lehce, bez opětovného prožívání nepříjemných emocí.

Každé další obdržení BARS přináší větší lehkost, klid a uvolnění a často tzv. prázdnou hlavu. Při každém dalším sezení klientovo tělo uvolňuje omezení a bloky z hlubších vrstev vědomí a nevědomí. Tím dochází k hluboké osobní změně. Najednou všechno vnímáme bez soudů a negativních emocí a díky tomu dokážeme měnit nefungující vztahy a situace.  Vzniká prostor pro nové volby a nové možnosti v našich životech. Zůstane nám jen to, co jsem opravdu my, což je stav RADOSTI a VDĚČNOSTI.

Samotné sezení Access Bars trvá od 60 do 90 minut. Klient leží oblečený a pod dekou na pohodlném relaxačním lehátku pod dekou. Velmi často se stává, že klient při obdržení BARS usne nebo se dostane do hluboce uvolněných stavů. Sezení je vhodné obdržet minimálně  5krát s takovými časovými rozestupy, aby vyhovovali klientovi ideálně jednou za týden max. 14 dní. Čím vícekrát Access Bars obdržíte, tím větším přínosem bude pro vaše tělo a mysl. Sezení Access Bars je vhodné i pro děti, miminka a těhotné ženy a seniory.

Děti jsou mnohem spontánnější a proto jejich těla reagují mnohem rychleji na změnu než těla dospělých. U dětí trvá samotné sezení od 15 minut do 60 minut podle věku a povahy dítěte. U starších dětí, které mají poruchy chování, nebo jsou uzavřené, nedůvěřivé či introvertní, doporučuji délku sezení 60 minut, pokud to dítě vydrží. Dítě se může u BARS sedět či ležet a současně se dívat na pohádku. Bázlivější děti mohou během BARS  sedět na klíně rodičů. U miminek trvá sezení cca 5-10 minut v závislosti na povaze problému či traumatu. 

Je velmi přínosné a dynamické dostávat ACCESS BARS pravidelně.  Je to snadný a velmi účinný způsob jak si udržet radost ze života a lehkost v každé situaci. Další možností je absolvovat certifikovaný jednodenní kurz Access Bars, kde se Access Bars naučíte a pak můžete Bars dávat i ostatním. A pokud máte děti, které rády pečují,  vezměte je s sebou na kurz. Děti se učí metodu Access Bars velmi lehce a mají kurz do 16ti let zdarma.

Kurz Access Bars Kontaktujte mě Ceny kurzů a terapií

Účinky Access Bars:

  • Uvědomění si toho, kdo opravdu jsme, co opravdu chceme a co nám opravdu přináší radost.
  • Uvolnění stresu a napětí
  • Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní vitality
  • Odstranění psychických problémů jako jsou deprese, úzkosti, strachy, fóbie, nespavost
  • Pomoc při obtížných životních situacích, zbavení se různých závislostí
  • Snížení hyperaktivity a agresivity u dětí, odstranění poruch chování u dětí
  • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
  • Vhodné a přínosné i pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou

Videoukázka jednoho z mnoha nástrojů pro každý den: